Besluit LNG accijnsverhoging

Geplaatst op

29/10/2018

Categorie

Nieuwsberichten

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van de beslissing van Staatssecretaris Snel om de accijns op LNG per 1 januari 2019 te verhogen: de niet te stuiten ontwikkeling van LNG trucks binnen Europa wordt hiermee in Nederland ernstig geraakt. Juist op het moment dat de landen om ons heen via speciale accijnstarieven en Lkw–Maut vrijstelling inzetten op een internationaal LNG netwerk, trekt de Nederlandse overheid haar steun in. Dit terwijl er geen alternatieven direct en in de nabije toekomst voorhanden zijn. In een tijd waar iedereen zich ervan bewust is dat transport groener moet en kan, vinden wij dit een onbegrijpelijke keuze.

De overstap naar een alternatieve brandstof vergt forse investeringen in zowel geld als tijd. We hebben in Nederland samen met koplopers uit de transportsector voortvarend en ambitieus geïnvesteerd in de ontwikkeling van LNG trucks en LNG infrastructuur. Andere Europese landen kijken jaloers naar wat wij bereikt hebben en profiteren hier nu zelfs in hun ontwikkeling van. Alle voorsprong die we hebben in Nederland gaat met deze beslissing echter verloren en we worden keihard ingehaald.

Uiteraard worden wij hierdoor als Rolande met onze 13 LNG tankstations in Nederland geraakt, maar wij voelen met name mee met de transporteurs en verladers die mede hun nek hebben uitgestoken om te komen tot duurzamer transport. Zij gaan deze lastenverhoging direct voelen.

En zij die nu op het punt staan om een switch naar LNG en CO2 reductie te maken, zullen deze keuze alleen maken als er een business case bestaat en deze ook zeker is op langere termijn. Verlenging van de teruggaveregeling tot 2022 is in onze ogen dan ook absoluut noodzakelijk voor de verdere opschaling van LNG en om daarnaast de volop in ontwikkeling zijnde transitie naar Bio-LNG door te kunnen zetten.

Na een pioniersfase staan we nu op het punt om met behulp van een Europese subsidie meerdere productielocaties voor Bio-LNG te ontwikkelen. Deze kunnen vanaf 2020 ruim een kwart van de huidige LNG vloot van Bio-LNG gaan voorzien. Met de beslissing van de Staatssecretaris zullen wij ons met onze partners moeten beraden over de voortgang van deze projecten, want door de verhoging van de accijns die ook voor Bio-LNG geldt, zal dit op zijn minst tot vertraging gaan leiden.

Samen met andere partijen en belangenverenigingen strijden wij de komende tijd hard om de Staatssecretaris te laten inzien dat zijn beslissing verkeerd is en er hiermee een enorme kans blijft liggen om nu al in te zetten op duurzaam transport. Wij zullen hierbij ook de leden van de Tweede Kamer betrekken, aangezien zij op deze beslissing nog invloed hebben tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019. Ongeacht het resultaat, zullen wij ons met volle energie blijven inzetten voor het verduurzamen van het zware wegtransport.