BIO-LNG = LBM

Geplaatst op

26/08/2016

Categorie

Nieuwsberichten

De missie van Rolande is heel helder: Het aanbieden van de schoonste brandstof die economisch haalbaar is. En die is er: Bio-LNG. De nóg groenere variant van LNG. Een product waar Rolande zich hard voor maakt. Maar wat houdt Bio-LNG in? En wat is de toegevoegde waarde voor het zwaartransport?

Bio-LNG = LBM

Bio-LNG wordt ook wel LBM genoemd: Liquid Bio Methane. Dit product is de nog groenere variant van LNG. Het bevat exact hetzelfde bestanddeel als LNG – namelijk puur methaan – maar is verkregen door vergisting en vervloeiing uit mest of reststromen uit de landbouw.

Door (co)-vergisting wordt het biomassa omgezet naar ruw biogas. Het ruwe biogas wordt opgewerkt naar een hogere kwaliteit gas met een hoog methaangehalte en daarmee een hogere energie dichtheid. Doordat dit gas vloeibaar wordt gemaakt, neemt het volume af. Het product dat hieruit ontstaat, noemen we Bio-LNG of LBM.    De voordelen van Bio-LNG Bio-LNG leidt tot een enorme CO² reductie, aangezien het LNG nu lokaal gemaakt wordt en niet door schepen vervoerd hoeft te worden. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van afval, door dit in te zetten voor een hoogwaardige brandstof. Deze brandstof heeft net als fossiel LNG een zeer lage uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof en stikstofoxiden.

De CO² reductie kan zelfs meer dan 100% zijn! Dit komt omdat het CO² dat afgevangen wordt bij het productieproces opnieuw ingezet kan worden voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor tuinders en transportkoeling.

Verder verduurzamen wegtransport

Bio-LNG is na LNG de volgende stap in het verder verduurzamen van het wegtransport en de scheepvaart. Het proces is complex en (nog) relatief duur, maar wel de enige weg om tot een verdere verduurzaming van het transport te komen.

Rolande heeft een eigen productielocatie voor Bio-LNG in Wijster (Drenthe) op het terrein van Attero. Hiermee probeert Rolande aan haar missie te voldoen: het aanbieden van de schoonste brandstof die economisch haalbaar is!