Thegreenway
ornoway

Bio-LNG voor duurzaam transport

Heeft jouw organisatie serieuze ambities voor CO2-reductie van transport richting 2025 of 2030? Dan is het nu tijd om keuzes te maken. Een goed en beschikbaar alternatief voor de inzet van diesel is Bio-LNG. De blend kan ook gedurende de tijd meegroeien met jouw duurzaamheidsambities!

Omdat wij geloven in duurzaam transport, investeert Rolande al sinds 2009 in LNG voor wegtransport. In het licht van het Klimaatakkoord, CO2-tax en een toenemend milieubewustzijn van de consument wordt de druk op alle sectoren om te vergroenen groter. Transport kán en moet groener, maar we willen dat transport ook betaalbaar blijft. Daarom blijven wij investeren in een dekkend internationaal LNG-netwerk. Met onze volgende stap, de introductie van Bio-LNG, kan zwaar wegtransport de stap zetten naar duurzaam transport in 2030!

Maak ook de stap naar fossielvrij wegtransport, stap over naar Bio-LNG.

Dit is Bio-LNG

Bio-Liquefied Natural Gas is lokaal geproduceerde brandstof die gewonnen wordt uit biogas van afvalstromen zoals organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval. Dit biogas wordt opgewaardeerd en vervolgens vloeibaar gemaakt tot Bio-LNG, bestaande uit bijna 100% methaan. Door brandstof te produceren uit afval draagt het bij aan een circulaire economie.

Bio-LNG keten

Voordelen van Bio-LNG

  • Tot 200% CO2-reductie (van de brandstofproductie t/m de uitstoot)
  • Duurzame brandstof
  • Waardecreatie uit afval
  • Dekkend netwerk
  • Gunstige TCO

The green way or no way

Begin vandaag nog met de transitie naar duurzaam transport. Bio-LNG is in elke blend in te zetten in bestaande LNG-trucks. Hierdoor behoud je alle voordelen qua prestaties, brandstofverbruik en geluidsniveau die je gewend bent van een LNG-truck. Voor een blend wordt een vaste opslag betaald op de LNG-prijs. Rolande helpt je graag bij het maken van een maatwerkberekening voor jouw vloot. Bovendien kunnen we met onze CO2-calculator precies uitrekenen met welke blend je kunt voldoen aan jouw CO2-reductie targets. Nu en in de toekomst.

VIDEO BIO-LNG – in gesprek over verduurzaming van transport

Benieuwd naar hoe biobrandstof de transportwereld verduurzaamt? In de videoreeks ‘The Green Way or No Way Talks – powered by Rolande’ gaan we in gesprek met partners en gebruikers over Bio-LNG en de verduurzaming van transport.  Bekijk alle video’s.

BIOLNG4EU – Duurzaam transport

In het project BIOLNG4EU, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma, ontwikkelen we de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België. Inmiddels zijn we op weg naar een internationale dekking.

Bio-LNG truck

Zet vandaag de stap naar fossielvrij wegtransport en een schonere wereld