The green way
or no way

Bio-LNG voor duurzaam transport

Omdat wij geloven in duurzaam transport, investeren wij al sinds 2009 in LNG voor wegtransport. In het licht van het Klimaatakkoord, CO2-tax en een toenemend milieubewustzijn van de consument wordt de druk op alle sectoren om te vergroenen groter. Transport kán en moet groener, maar we willen dat transport ook betaalbaar blijft. Daarom blijven wij investeren in een dekkend internationaal LNG-netwerk. Met onze volgende stap, de introductie van Bio-LNG, kan zwaar wegtransport de stap zetten naar 2030! Nu beschikbaar!

Heeft jouw organisatie serieuze ambities voor CO2-reductie van transport richting 2025 of 2030? Dan is het nu tijd om keuzes te maken. Een goed en beschikbaar alternatief voor de inzet van diesel is Bio-LNG. Het mooie hiervan is dat de Bio-LNG blend gedurende de tijd kan meegroeien met jouw duurzaamheidsambities!

Bio-LNG keten

Dit is Bio-LNG

Bio-LNG is lokaal geproduceerde brandstof die gewonnen wordt uit biogas van afvalstromen zoals organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval. Dit biogas wordt opgewaardeerd en vloeibaar gemaakt tot Bio-LNG, bestaande uit bijna 100% methaan. Door brandstof te produceren uit afval draagt Bio-LNG bij aan een circulaire economie.

Infographic Bio-LNG

Voordelen van Bio-LNG

  • 99,8% CO2-reductie
  • Nu beschikbaar
  • Onbeperkte Bio-LNG / LNG blend
  • Draagt bij een circulaire economie
  • Waardecreatie uit afval
Bio lng truck

The green way or no way

Begin vandaag nog met de transitie naar duurzaam transport. Bio-LNG is in elke blend in te zetten in bestaande LNG-trucks. Hierdoor behoud je alle voordelen qua prestaties, brandstofverbruik en geluidsniveau die je gewend bent van een LNG-truck. Voor een Bio-LNG blend wordt een vaste opslag betaalt op de LNG-prijs. Rolande helpt je graag bij het maken van een maatwerkberekening voor jouw vloot. Met onze CO2-calculator kunnen we precies uitrekenen met welke Bio-LNG blend je kunt voldoen aan jouw CO2-reductie targets. Nu en in de toekomst.

VIDEO BIO-LNG

In de videoreeks ‘The Green Way or No Way Talks – powered by Rolande’ gaan we in gesprek over Bio-LNG en de verduurzaming van transport. Bekijk alle video’s.

BIOLNG4EU

In het project BIOLNG4EU, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma, ontwikkelen we de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België.

Zet vandaag de stap naar fossielvrij wegtransport en een schonere wereld