Wat is Bio-LNG? “Kiezen voor Bio-LNG is eigenlijk heel logisch.”

Geplaatst op

04/03/2022

Categorie

Blogs, Nieuwsberichten

Stel je voor dat we vrachtwagens kunnen laten rijden organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval. Op zaken die normaal gesproken geen enkel nut meer dienen. Klinkt dat als toekomstmuziek? Helemaal niet. Rolande is al jaren bezig met de aanleg van een netwerk van LNG tankstations door heel Europa waar niet alleen LNG – vloeibaar aardgas – getankt kan worden, maar ook Bio-LNG. Lot van Aubel legt uit waarom je zou moeten kiezen voor Bio-LNG.

Lot van Aubel is sinds maart 2021 verantwoordelijk voor de in- en verkoop van Bio-LNG van Rolande, en voor het klantbeheer en de support van sales. “Ik doe de inkoop van het kant en klare product. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat het voldoet aan onze kwaliteitseisen, en dat de hele keten gecertificeerd is. Lot komt eigenlijk uit de financiële sector. “Maar ik heb in nog geen jaar echt een hart gekregen voor duurzame brandstof. De sector is super interessant en ontwikkelt zich razendsnel.” Ze lacht: “En ik moet zeggen dat ik thuis ineens ook meer op ons energiegebruik let.”

“LNG bestaat al jaren, en is gemaakt van aardgas uit bijvoorbeeld Qatar of Amerika. Om dat makkelijk te kunnen vervoeren, wordt het aardgas vloeibaar gemaakt. Het wordt gekoeld naar – 162 graden. Daardoor wordt het volume 600 keer kleiner. Zo kunnen makkelijk grote hoeveelheden aardgas per schip getransporteerd worden.”

Bio-LNG is geen fossiele brandstof

“LNG is al jaren een van de schoonste brandstoffen in het zware wegtransport. Het is hét alternatief voor diesel. Maar met de steeds strengere eisen op het gebied van milieu en klimaat, willen grote bedrijven graag een duurzamer alternatief – want aardgas is en blijft een fossiele brandstof. Bij het gebruik van fossiele brandstoffen komen er veel schadelijke stoffen vrij, zoals koolstofdioxide (C02) en meer CO2 in de atmosfeer zorgt dus voor opwarming van de aarde. De doelstelling van het Klimaatakkoord dat in 2019 gesloten is, is bovendien dat er in 2040 geen fossiel wegtransport moet zijn. Veel bedrijven willen daar al op voorsorteren, en dan is kiezen voor Bio-LNG eigenlijk heel logisch.”

“Momenteel halen we de meeste Bio-LNG nog uit Scandinavië. Daar lopen ze behoorlijk voor, omdat er op veel plekken geen aardgasnetwerk in de grond zit, zoals bij ons. Maar we kijken ook naar Duitsland, want ook daar zijn veel ontwikkelingen om Bio-LNG te produceren. En we zijn mede-initiatiefnemer van een eigen vergistingsfabriek in Leeuwarden, naast een grote vuilverwerker. Het zou ontzettend mooi als we snel aan de slag kunnen, want dat zou betekenen dat we in één klap 9,2 miljoen kilo Bio-LNG van Nederlandse oorsprong kunnen aanbieden. En daarmee zetten we weer een heel grote stap richting de missie van Rolande: uitstootvrij zwaar wegtransport.”

“Met Bio-LNG maken we geen gebruik meer van fossiele bronnen, en ook niet van bronnen die nog op een andere manier bruikbaar zouden kunnen zijn voor mens of dier. De grondstoffen zijn afval. Die gaan in een vergister, waardoor gas ontstaat dat met een nabehandeling voor bijna 100% uit methaan bestaat. Net als aardgas, dus. Dat gas wordt vloeibaar gemaakt, en dan heb je Bio-LNG.”