Brandbrief aan kabinet: ondernemers die LNG voor transport gebruiken op rand van afgrond

Geplaatst op

10/10/2022

Categorie

Nieuws, Nieuwsberichten, Persberichten

De gevolgen van de sterk gestegen prijzen van vloeibaar aardgas (LNG) zijn dramatisch voor ondernemers die hebben geïnvesteerd in LNG-trucks. Maar ook voor het beleid gericht op verduurzaming van mobiliteit. Neem ondernemers met LNG-trucks mee in de compensatieregeling (TEK) voor ondernemers die onevenredig hard worden geraakt door de hoge energieprijzen. Dit schrijven de voorzitters van Bio-LNG platform, evofenex en TLN in een brandbrief aan het kabinet.

Niet alleen de mensen thuis en de bakker op de hoek gaan gebukt onder extreem hoge gasprijzen, ook transportondernemers die hebben geïnvesteerd in LNG trucks worden hard geraakt. Het prijsverschil met diesel is inmiddels opgelopen tot 50 cent per kilometer, voor een gemiddelde vrachtwagen die 120.000 km/jaar rijdt een verschil van € 60.000 per jaar. Dat is voor een kleine ondernemer niet te dragen. 

Hulp en steun voor getroffen ondernemers is hier op zijn plaats en geboden. Dit temeer omdat het ondernemers zijn die koploper willen zijn in het verduurzamen van het vrachtverkeer. Zij hebben hun nek uitgestoken door te kiezen voor (Bio-)LNG als schonere brandstof. Zij verwachtten en mochten redelijkerwijs verwachten dat de overheid de onrendabele top van deze schonere brandstof met actief verduurzamingsbeleid en passende instrumenten zou verkleinen en wegnemen. Zij krijgen echter nu de rekening gepresenteerd en dreigen door de disruptie op energiemarkten volledig kopje onder te gaan.

Duurzaamheidsdoelstellingen zonder Bio-LNG-trucks onhaalbaar

Het sterk opgelopen prijsverschil tussen diesel en LNG heeft ook zeer schadelijke gevolgen voor het verduurzamingsbeleid, dat is gericht op reductie van CO2-emissies en verduurzaming van het vrachtvervoer. De ongeveer 1000 LNG-trucks die nu rondrijden, rijden al voor 20 tot 30% op Bio-LNG en reduceren daarmee nu al ±0,2 Mton CO2. Wij signaleren dat ondernemers die LNG-trucks exploiteren, om te kunnen overleven, hun LNG-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere diesel-trucks.

Maatregelen zijn noodzakelijk

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd te werken aan een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Hoewel de gasrekening van ondernemers die op LNG rijden niet via de energieleverancier maar via de LNG-tankstation binnenkomt, behoren deze vervoerders ook tot de groep ondernemers met een veel te hoge gasrekening. Daarom roepen wij de minister via een brandbrief op om ondernemers met LNG-trucks mee te nemen in de compensatieregeling die nu wordt ontworpen. 

Maatregelen zijn nodig om ondernemers die LNG-trucks exploiteren, te helpen om op korte termijn de actuele crisis te kunnen overleven.
Voor de lange termijn zijn daarnaast maatregelen nodig om een vertrouwenwekkend en realistisch groeipad naar 7.000 (bio-)LNG-trucks in 2030 te creëren en uitzicht te houden op het realiseren van de doelen die in het Klimaatakkoord zijn gesteld.