Connect2LNG studie: LNG in vergelijking met diesel

Geplaatst op

09/11/2020

Categorie

Nieuwsberichten

In het Connect2LNG project werkt Rolande samen met partners uit de gehele supply chain. Dit om het gebruik van LNG als alternatieve brandstof in het lange afstandsvervoer over de weg te stimuleren. In samenwerking met Unilever, CHEP, IVECO, GNVERT, Gilbert de Clercq en Jacky Perrenot richten we ons op de rol van LNG in transporttenders en de LNG business case. Het Connect2LNG wordt medegefinancierd door het Europese CEF Transport programma,

Bouw nieuwe LNG-stations

De doorslaggevende factor voor het concurrerend worden van alternatieve brandstoffen ten opzichte van diesel is dat er voldoende LNG-brandstofinfrastructuur is. Daarom bouwen we in het kader van het Connect2LNG-project nieuwe LNG-stations. GNVERT bouwde 3 nieuwe LNG-stations in Frankrijk (Roye, Metz, Tours) en Rolande bouwt 2 nieuwe LNG-stations in Duitsland (Ulm, Duisburg). Dit is een belangrijke stap in de realisatie van een Europees netwerk van LNG-brandstof.

Naast uitbreiding van de brandstofinfrastructuur kan de adoptie van LNG worden gestimuleerd door er expliciet rekening mee te houden in het inkoopbeleid van grote vrachteigenaren zoals CHEP en Unilever. In dit project hebben we de impact van transporttenders op de schaalvergroting van LNG onderzocht. Uit analyse van transporttenders blijkt dat de integratie van alternatieve brandstoffen in reguliere transporttenders niet altijd voldoende is om het verschil te maken. Dit kan werken voor transportbedrijven die al LNG in hun portefeuille hebben. Maar het is niet voldoende voor transportbedrijven die nog moeten investeren in LNG-trucks. Voor de gepercipieerde risico’s die aan deze investering verbonden zijn, hebben deze transportbedrijven de neiging om een premie te zetten op LNG-aanbiedingen.

Besparing brandstof

De studie toont aan dat dit in tegenspraak is met de LNG-bedrijfscase, uitsluitend vanuit een operationeel perspectief. Iveco heeft een truckmonitoringstudie uitgevoerd op 149 in gebruik zijnde LNG-trucks. Hieruit blijkt dat het brandstofverbruik in vergelijking met dat van diesel wordt bespaard. Het brandstofverbruik van de LNG-truck is afhankelijk van het type gebruik (binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom of op de snelweg). De bebouwde kom heeft het hoogste brandstofverbruik en de snelweg het laagste brandstofverbruik. Bij het vergelijken van het brandstofverbruik van LNG-trucks met dieseltrucks voor internationale ritten kan de brandstofkostenbesparing oplopen tot 37%.

Met zakelijke CO2-reductiedoelstellingen, nationale klimaatafspraken en de Europese Green Deal is het duidelijk dat het vervoer groener moet worden. Voor het zware transport is LNG en de overgang naar Bio-LNG een oplossing voor de klimaatambities voor 2030. Maar om deze ambities te realiseren moeten we nu actie ondernemen. In het eindrapport van het Connect2LNG project zullen we ons meer richten op businessmodellen en opschalingsstrategieën om het volledige potentieel van LNG te realiseren.