Duurzaam transport lijdt pijn

Geplaatst op

08/08/2022

Categorie

Blogs, Nieuws, Nieuwsberichten

Met tranen in mijn ogen hebben wij afgelopen week onze prijzen aangepast: één kilo LNG kost inmiddels meer dan 3 Euro. Iets wat een jaar geleden ondenkbaar leek. Een direct gevolg van de torenhoge energieprijzen en in dit geval de gasprijzen.

Er gebeuren de laatste jaren wel meer extreme zaken die grote impact hebben op de hele samenleving (Corona, stokkende supply chains, etc.). Dat geldt ook voor de hoge gasprijzen die het directe gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en de reactie van Rusland op de door het Westen ingestelde sancties. Rusland knijpt in de gastoevoer en beperkt daarmee de beschikbaarheid van gas. De energievoorziening in Europa voor met name de aankomende winter komt hiermee direct in het gevaar.

Een betere planeet

Door dit alles worden echter juist ook partijen geraakt die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in een betere planeet: transporteurs en hun opdrachtgevers die schonere trucks hebben aangeschaft. Trucks die rijden op een schoner alternatief dan diesel, namelijk LNG (vloeibaar aardgas). Partijen die durven te innoveren; die hun nek uitsteken door te kiezen voor een alternatief voor diesel. Die graag nog een stap zetten naar de echt duurzame variant, een brandstof die volledig uit afvalstromen wordt gemaakt: Bio-LNG. Een groot deel rijdt ook al op een blend van LNG en Bio-LNG. Maar juist deze partijen worden nu keihard geraakt: hun brandstofkosten zijn binnen een jaar verviervoudigd omdat 1 persoon zijn macht wil laten gelden. Er is door deze dappere transporteurs wel 15 tot 20% CO2 bespaard de afgelopen jaren. En bij de partijen die Bio-LNG gebruiken loopt de besparing op naar 80 tot 90% ten opzichte van een dieseltruck. Dit is fantastisch voor onze planeet en de klimaatdoelstellingen die de Europese en Nederlandse overheden stellen. Maar financieel gezien heeft deze CO2 besparing geen waarde voor de transporteur.

Perspectief

En dus doet het op dit moment pijn als je LNG trucks in je vloot hebt rijden. Maar wat is het perspectief? Die gasprijs zal in de toekomst echt wel weer omlaag gaan. Er is tenslotte veel meer gas op deze wereld dan olie. Dat gas duurder is dan olie is daarom ook vreemd en is in het verleden ook nauwelijks voorgekomen. Maar wanneer gaat dit gebeuren? Dat is de 1 miljoen euro vraag…. Tot die tijd zullen we als Rolande alles in het werk stellen om de LNG prijs zo gunstig mogelijk te stellen. Maar als kleine partij op de wereldmarkt van gas zijn onze mogelijkheden beperkt. Ik ben opgeleid tot econoom en dus weet ik dat de huidige marktsituatie deze resultaten tot gevolg heeft. Het systeem van vraag en aanbod is les 1 binnen het vakgebied economie. Maar dit systeem leidt nu wel tot torenhoge brandstofkosten voor duurzame transporteurs en tot hoge winsten bij overwegend fossiele productiebedrijven. Een oplossing heb ik niet, maar het voelt als niet in balans.

Bio-LNG

Het meest positieve perspectief is de ontwikkeling van Bio-LNG. Er liggen veel projecten op stapel waarmee er een veel groter volume Bio-LNG beschikbaar gaat komen. Deze projecten hebben een lange doorlooptijd (vergunning, bouwtijd, etc.). Maar vanaf 2024 gaat er echt substantieel meer Bio-LNG komen. Daarmee zal het schoonste alternatief voor diesel voor veel meer partijen beschikbaar komen. Ik hoor u bijna denken: en elektrische en waterstof trucks dan? Dat zijn inderdaad ook mooie alternatieven. Maar op dit moment zijn deze voertuigen niet in staat tot dezelfde prestaties (afstand, gewicht, kosten) of überhaupt niet leverbaar. En dan heb ik het nog maar even niet over de grote beperkingen in de laadinfrastructuur en de productie van groene waterstof. Hier kom ik graag nog een andere keer op terug.

Voor nu stel ik me solidair op met alle bedrijven en personen die hun bewuste keuze voor een schoon alternatief nu met hoge kosten moet bekopen. Ik sta naast jullie en doe er alles aan om het zo gunstig mogelijk te maken. Hou nog even vol. Jullie besparen serieuze hoeveelheden CO2 en het wordt beter…..