Eerste LNG aangedreven truck laadt bij Gate terminal

Geplaatst op

16/08/2017

Categorie

Nieuwsberichten

Gisteren – dinsdag 15 augustus – heeft de eerste LNG aangedreven truck een lading LNG opgehaald bij de Gate terminal in Rotterdam. Hiermee wordt deze alternatieve brandstof voor trucks en scheepvaart nu ook op een nieuwe manier getransporteerd.

LNG Brandstof

Om dit mogelijk te maken is er door verschillende partijen hard gewerkt om bestaande regelgeving aan te passen. Dit geldt zowel voor de ADR regelgeving als voor de regelgeving op een terminal. LNG is nog een relatief nieuwe brandstof en is derhalve in veel gevallen niet expliciet opgenomen in bestaande regels en werkinstructies.

IVECO Stralis NP 400

De truck betreft een IVECO Stralis NP 400 die voldoende vermogen heeft om de grote LNG trailer van Rolande te kunnen trekken. Voor zowel Rolande, haar vervoerder Chr. Vermeer Transport als voor Gate terminal komt hiermee een wens uit. Tot op heden was het namelijk praktisch gezien niet mogelijk om LNG met een LNG aangedreven truck te vervoeren. Genoemde partijen hopen hiermee te laten zien dat er ook voor ADR transporteurs geen belemmeringen meer zijn om een transitie naar LNG te maken.

LNG eco-vriendelijke alternatief voor diesel

LNG (Liquified Natural Gas) is op dit moment het meest eco-vriendelijke alternatief voor diesel in de transportsector, dat direct toepasbaar is in de zeer efficiënt georganiseerde transportwereld. En wordt daarom gezien als één van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transitie naar schoon transport. Vrachtwagens die op LNG rijden zijn stiller en hebben een lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. Met de stap naar Bio-LNG, waarbij het LNG geproduceerd wordt uit reststromen zoals afval, mest of slib, wordt de CO2 uitstoot zelfs tot een minimum beperkt en kan in bepaalde gevallen zelfs “carbon positive” zijn.

Gate Terminal (Gas Access To Europe)

Gate Terminal (Gas Access To Europe) is een LNG importterminal van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak). De toenemende behoefte aan aardgas vraagt om aanvullende import. Tegen die achtergrond startte Gasunie en Vopak in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal. De functies van de LNG-terminal zijn: aanvoer, een buffer tussen aanvoer en continue aanlevering van aardgas, verdamping, afvoer. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. De gehele LNGimportterminal heeft dus de hoofdfuncties van een op- en overslagbedrijf en produceert geen afvalstoffen. De tanks hebben ieder een opslagcapaciteit van 180.000 m3. De terminal is sinds september 2011 volledig operationeel.

Alternatieve brandstoffen

Rolande is actief op de markt voor alternatieve brandstoffen voor het wegtransport. En heeft het grootste netwerk van LNG stations in Nederland en heeft concrete plannen om het netwerk uit te rollen binnen West-Europa. Rolande kondigde onlangs aan dat zij tevens het productievolume van Bio-LNG gaat opschalen met behulp van een Europese CEF subsidie.