LNG? CNG? BIO-LNG, LBM? WE ZETTEN HET VOOR U OP EEN RIJ!

Geplaatst op

23/08/2016

Categorie

Nieuwsberichten

Rolande & LNG. Twee termen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Toch is LNG voor veel mensen nog een onbekende brandstof. En wat te denken van CNG? Bio-LNG, LBM? Ongetwijfeld heeft u er al over gehoord. Maar wat zijn dat nou precies voor een brandstoffen? Voor Rolande een mooi moment om dit in verschillende stappen voor u uit te splitsen. Vandaag starten we met LNG en CNG.

Aardgas kennen we allemaal. We stoken er onze cv ketels mee en we koken er onze gerechten op. Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan (CH4, een koolwaterstof). Het aardgas uit Slochteren bestaat daarnaast voor een aanzienlijk deel uit het onbrandbare stikstof en CO². Hierdoor wordt aardgas vaak laag calorisch genoemd.

LNG

Om aardgas vanuit verre oorden te vervoeren naar plaatsen waar er vraag is, wordt aardgas vloeibaar gemaakt (vervloeid) door het in een aantal stappen te koelen. Om bevriezing van andere stoffen in het aardgas te voorkomen, moet het aardgas eerst gezuiverd te worden. Alle stoffen worden verwijderd zodat er puur methaan (CH4) over blijft. Met dit vervloeiingsproces wordt het volume 600 keer kleiner. Hierdoor wordt het (economisch) mogelijk het ‘gas’ over een grote afstand te vervoeren. Het zuiveren van aardgas heeft als positieve bijwerking dat het aardgas hoog calorisch wordt; een toename in energiewaarde van 15% tot 20%. Dit gekoelde en vervloeide gas is LNG: Liquefied Natural Gas. Het heeft bij atmosferische druk een temperatuur van -162 graden Celsius en is daarmee een cryogene brandstof.

CNG

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Dit is aardgas onder een druk van 200 bar en niet gekoeld. Eén kilogram CNG heeft ongeveer drie keer zo veel volume nodig in vergelijking tot één kilogram LNG. LNG en CNG zijn brandstoffen vervaardigd uit aardas en zijn daarmee een fossiele brandstof. Ondanks de enorme voordelen van LNG op het gebied van duurzaamheid en emissies ten opzichte van diesel, wordt LNG gezien als de start naar de biologische variant Bio-LNG.

Een mooi onderwerp als uitgangspunt voor de volgende keer!