LNG en gas prijs

De gasprijzen hebben een historisch hoogtepunt bereikt. Dat merken we niet alleen in onze energierekening thuis, maar ook in de prijzen voor LNG. 

Voor het gas dat we in Nederland gebruiken zijn we vooral afhankelijk van gas dat gewonnen wordt in het buitenland. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor de hele Europese Unie. Naast Nederland krijgen ook andere landen binnen – en overigens ook buiten – de EU last van de stijgende gasprijzen. Voorgaande jaren leek er een overschot te zijn aan LNG, maar dat is de laatste tijd steeds minder het geval. Landen in Azië hebben meer geld over voor LNG dan landen in Europa. Het merendeel van het LNG wordt momenteel dan ook naar Azië geëxporteerd. Wat overblijft is dus schaarser en alles wat schaar is, is duur. 

Hoge gasprijzen waren eerder in Nederland een minder groot probleem, maar met de sluiting van de gaswinning in Groningen zijn we afhankelijker geworden van gas uit andere landen. Voor de import van gas is Nederland volledig afhankelijk van de prijzen op de markt omdat er geen lange termijn contracten zijn afgesloten voor de import van gas uit het buitenland. De landen om ons heen hebben dit wel gedaan en hebben voor een groot deel van de import vastgestelde tarieven. Bij Duitsland gaat het om 64% van het gas en in België om 36%. Ook in deze landen stijgen de gasprijzen dus. Maar doordat een deel van het gas tegen oude tarieven ingekocht wordt, is de stijging hier van andere orde. De Nederlandse regering ging er altijd vanuit dat het aanbod op de markt zou leiden tot goede tarieven, maar inmiddels is dat niet meer het geval. 

En dat merken we overal: in de rekening die thuis op de mat valt, maar ook op het LNG-station. De prijzen stijgen. Vanuit de EU, maar ook vanuit de Nederlandse overheid, wordt er hard gewerkt om de prijzen weer omlaag te krijgen. Dat heeft betrekking op het vergroten van het aanbod (denk aan lokale velden in b.v. de Noordzee en de pijpleiding die vanuit Rusland aangelegd is om LNG te transporteren naar Europa), maar ook met het reserveren van 375 miljoen om de stijgende gasprijzen te compenseren. 

Groen gas en Bio-LNG

Een andere – lange termijn – oplossing is lokaal geproduceerd biogas. Door de hoeveelheid Biogas die in Nederland en Europa geproduceerd wordt te stimuleren en daarmee te vergroten worden we minder afhankelijk van andere landen voor ons gas en onze brandstof. Want van Biogas – wederom hetzelfde gas dat we gebruiken om te koken en te verwarmen – wordt ook Bio-LNG gemaakt door het te vervloeien. 

Om het gebruik van Bio-LNG in het zware wegtransport verder te stimuleren wordt er vanuit het Bio-LNG platform actief ingezet op extra stimuleringsregelingen vanuit de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lage (of geen) accijns op Bio-LNG. In Duitsland is er op dit moment al een vergelijkbare regeling waarbij trucks op (Bio-)LNG geen maut hoeven te betalen. Dit soort regelingen maakt de overstap van diesel naar een schoner en duurzamer alternatief nog aantrekkelijker.