“Schoon bio-gas is perfect voor trucks”

Geplaatst op

08/05/2017

Categorie

Nieuwsberichten

Vrijdag 5 mei publiceerde het NRC een objectief artikel over bio-LNG: “Gezuiverd en afgekoeld biogas, zogeheten bio-LNG, kan trucks en schepen flink schoner en stiller maken. Maar subsidieregelingen werken deze brandstof tegen.”

CO2-uitstoot met 95 procent gereduceerd

Op dit moment rijden in Nederland vierhonderd trucks op LNG en gebruiken zeven binnenvaartschepen deze relatief schone brandstof. Vergeleken met (bio-)diesel produceert een LNG-motor ruim de helft minder stikstofoxiden en 95 procent minder roet en fijnstof. Ook het geluid van een motor op LNG is 75 procent minder. En het milieuplaatje wordt nóg mooier als je aardgas vervangt door biogas als grondstof, waarvan je dan bio-LNG maakt. Dan wordt ook de CO2-uitstoot met 95 procent gereduceerd.

Subsidieregeling voor duurzame energie

Momenteel wordt er in Nederland op verschillende plekken biogas geproduceerd. Echter een klein deel hiervan wordt omgezet in bio-LNG. Volgens Jolon van der Schuit, directeur van het bedrijf Rolande dat zowel LNG als bio-LNG produceert, komt dat vooral door de subsidieregeling voor duurzame energie. “Als je biogas uit de vergister gebruikt voor het produceren van elektriciteit en warmte kan de subsidie (Stimulering Duurzame Energie, ofwel SDE+) oplopen tot boven 60 cent per kubieke meter – ruim boven de prijs die je als consument betaalt. En die prijsgarantie geldt voor twaalf tot achttien jaar.”

Wordt biogas omgezet in bio-LNG dan geldt de Europese regeling voor transportbrandstoffen. Bio-LNG kan dan alleen als hernieuwbare brandstofeenheid (HBE) worden verkocht. De prijs van deze brandstof wordt op de markt bepaald en fluctueert nogal.

Met andere woorden: de subsidieregeling zorgt ervoor dat het meeste biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte en niet in bio-LNG. „Daarom gebruiken we alleen stortgas”, zegt Van der Schuit. „Daar zit vrijwel geen subsidie op. Voor alle andere soorten biogas moet ik opbieden tegen de subsidie en dat kan ik niet betalen als ik een betaalbare brandstof op de markt wil zetten.” Om de ontwikkeling van bio-LNG te stimuleren zou de overheid de accijns op bio-LNG (22 cent) kunnen afschaffen, suggereert Van der Schuit. Daarmee zou het prijsverschil met fossiele LNG (nu 1.10 euro aan de pomp) kleiner worden en dat zou zowel de producenten van biogas als de transporteurs over de streep kunnen trekken. Van der Schuit: „Bio-LNG blijft dan nog wel duurder dan fossiel LNG, maar een aantal verladers is best bereid om dat extra te betalen.”

Lees hier het hele NRC-artikel.