Waarom zou je kiezen voor Bio-LNG?

Geplaatst op

15/03/2022

Categorie

Blogs, Nieuwsberichten

Waarom zou je kiezen voor Bio-LNG, als je ook gewoon het vloeibare aardgas LNG kunt tanken? Met de uit de pan gerezen gasprijzen is die vraag misschien wel veel makkelijker te beantwoorden dan een jaar geleden. Want hoewel de prijs van Bio-LNG (nog) gekoppeld is aan de prijs van gewone LNG, ben je voor de productie niet afhankelijk van gasvelden in binnen- of buitenland.

“Bio-LNG wordt gemaakt uit afvalproducten die niet meer geschikt zijn voor mens of dier, zoals huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval.”, vertelt Lot van Aubel, sinds maart vorig jaar verantwoordelijk voor de in- en verkoop van Bio-LNG bij Rolande. “En die afvalproducten zijn er natuurlijk altijd en overal, in tegenstelling tot aardgas – dat net als alle andere fossiele brandstoffen opraakt. Mensen en bedrijven zijn zich daar steeds meer bewust van. Wij zien daarin een belangrijke rol voor onszelf en vinden het een uitdaging om een voortrekkersrol te spelen.”

“Wat we tot nog toe vooral als redenen zagen voorbijkomen om voor Bio-LNG als brandstof voor je vrachtwagens te kiezen, is dat bedrijven steeds meer willen verduurzamen. Vanuit het Klimaatakkoord dat in 2019 gesloten is: in 2040 moet al het wegtransport vrij zijn van fossiele brandstoffen, maar ook vanuit hun eigen missie en visie: bijdragen aan een duurzamere wereld. Een makkelijke manier om je bedrijf duurzamer te maken is om te kiezen voor een schone brandstof voor al je transport. Met Bio-LNG verklein je de uitstoot van je vrachtwagens tot 100%.”

Bio-LNG: haalbaar én betaalbaar duurzaam alternatief

Bio-LNG op dit moment ook eigenlijk het enige haalbare en betaalbare duurzame alternatief voor het zware wegtransport. “Natuurlijk zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van waterstof, en in het elektrisch rijden. Maar voor waterstof is de infrastructuur nog lang niet op orde. En van elektrische vrachtwagens is de range nog niet zo ver. Op dit moment is Bio-LNG dus de beste optie, ook al omdat de prijs vergelijkbaar is met diesel.”

Rolande heeft een groot netwerk van tankstations. “Je kunt van Götenborg naar Gibraltar op onze Bio-LNG zeggen we altijd”, lacht Lot. In Nederland staan dertien tankstations, in Duitsland vijf en in België twee. “Elk jaar openen we er tien stations bij – dat is althans de ambitie. En onze tankkaarten worden ook geaccepteerd bij concurrenten, en andersom. Superhandig dus.”

Op dit moment is 20 tot 25% van alle LNG van Rolande “Bio”. Het is dus een mengsel met gewone LNG. “Het is onderling vervangbaar, je merkt het verschil niet, omdat het allebei bijna 100% methaan is.” Met dit product is Rolande uniek in Nederland. Maar de ontwikkelingen gaan wel hard.

Lot: “Wij zijn bezig met een eigen fabriek in Leeuwarden waar we straks onze eigen Bio-LNG produceren uit voedselafval. Dat zou betekenen dat we jaarlijks 9,2 miljoen kilo Bio-LNG in eigen land maken.” Dat is een fikse ophoging van de hoeveelheid Bio-LNG die Rolande nu verkoopt: “We halen onze Bio-LNG nu nog voornamelijk uit Scandinavië, en dan praat je over 6,5 miljoen kilo per jaar.”

De doelstelling van Rolande is natuurlijk om in de toekomst naar 100% Bio-LNG te gaan. “We geloven in emissieloos, en dromen ervan het zware wegtransport helemaal uitstootvrij te maken.”